Tarieven:

 • Intakegesprek voor individuele begeleiding van particulieren  € 89,00 per gesprek.
 • Individuele begeleiding/behandeling van particulieren € 89,00 per gesprek.
 • Een afspraak in de avonduren (vanaf 18.00 uur) kost €99,00 per gesprek.
 • Relatietherapie of een afspraak met 2 personen kost €115,00 per gesprek.

Onze gesprekken duren rond de 60  minuten. Het tarief is inclusief 21% BTW.

Een afspraak afzeggen kan altijd. Wanneer een afspraak binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak wordt geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht.

Trajecten die in opdracht van een werkgever worden uitgevoerd, vinden op offertebasis plaats.

Vergoeding via de zorgverzekeraar:

Vanaf 1 januari 2014 wordt de behandeling door een psycholoog van veel voorkomende psychische klachten, zoals spanningsklachten, burn-out, traumatische ervaringen, fobieën, zelfbeeldproblematiek, somberheid, rouw, niet meer vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. 

Begeleiding door de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) wordt bij deze klachten wel vergoed. Deze begeleiding is echter niet altijd toereikend.

Wanneer de behandeling niet wordt vergoed vanuit het basispakket, kan de behandeling meestal wel (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Of en hoeveel vergoed wordt verschilt per pakket en per verzekeringsmaatschappij.

Wij behandelen alleen psychische klachten (zonder DSM-code), dat betekent dat onze behandelingen alleen worden vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. De behandeling valt dan onder 'complementaire of alternatieve zorg'. Wanneer de behandeling of begeleiding vergoed wordt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering, hoeft het eigen risico niet eerst te worden opgemaakt .

Of en hoeveel vergoed wordt, is afhankelijk van het pakket (klik hier voor meer informatie). Dit verschilt nogal per verzekeringsmaatschappij. De behandeling valt onder 'complementaire of alternatieve zorg'.

Voor het verkrijgen van vergoedingen bij (zorg)verzekeraars kunnen de volgende registraties van belang zijn:

 • AGB-code praktijk Psycholoog-Zwolle: 94-58723
 • AGB-code Klaas Jan: 94-010716
 • AGB-code Marjan: 94-013901
 • RBCZ licentienummer Klaas Jan: 809900R
 • RBCZ licentienummer Marjan: 810006R
 • Registratie NIP Klaas Jan: NIP-0026381
 • Registratie NIP Marjan: NIP-00216357
 • Registratie EuroPsy Klaas Jan:
 • Registratie EuroPsy Marjan: NL-008107-201403
 • NFG (vakgroep VPMW) Klaas Jan: 5501177247
 • NFG (vakgroep VPMW) Marjan: 6601127699
 • KvK: 53084683

Onze psychologen

Klaas Jan en Marjan zijn allebei ervaren Registerpsychologen NIP. Daarnaast zijn zij allebei geschoold in het toepassen van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Verder is Marjan geschoold in het toepassen van relatietherapie en schematherapie.

Marjan heeft op dit moment geen ruimte meer voor nieuwe clienten (dit geldt niet voor bedrijven waardoor Marjan wordt ingehuurd en clienten die al vaker zijn geweest). Het is nog onduidelijk wanneer ze weer voldoende ruimte heeft in haar agenda.