Relatietherapie

De energie is weg. Je voelt je eenzaam in de relatie en het lukt niet meer om elkaar te begrijpen. Je hebt het gevoel dat je steeds verder uit elkaar groeit.

Gelukkig kan relatietherapeut Zwolle helpen om elkaar weer te begrijpen. Dat partners zich (weer) 'emotioneel' verbonden gaan voelen. Een hele belangrijke randvoorwaarde voor een goede relatie!

In onze praktijk nemen wij bij relatietherapie de EFT (Emotionally Focused Therapy) van Dr. Sue Johnson als uitgangspunt.

EFT stelt de emoties van de partners centraal. Partners worden zich meer bewust van hun emoties en door deze uit te spreken en elkaars emoties te erkennen, ontstaat er ruimte voor nieuwe positieve ervaringen tussen beide partners. Partners hebben dan vaak het gevoel dat ze eindelijk weer eens ‘achter de muur’ van de ander mogen kijken. Waardoor ze zich weer begrepen, met elkaar verbonden voelen.

Betere communicatie dankzij relatietherapie

Ook worden partners zich meer bewust van hun eigen gedrag en het effect daarvan op de ander. Ze ontdekken wat ze zelf kunnen doen om de relatie te verbeteren.

Dat betekent dat tijdens de therapiesessies steeds gefocust wordt op het bewust worden, durven uitspreken en erkennen van de ervaren emoties.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Hoe zorg je er voor dat het lukt om goede gesprekken met elkaar te voeren? Dat je ‘emotioneel’ verbonden blijft? Dat je elkaar blijft begrijpen?

EFT geeft goede resultaten bij paren. De effectiviteit van EFT is aangetoond in verschillende studies.

Relatietherapie in de praktijk

De therapie begint met een intakegesprek met het paar. Daarna volgt met de partners afzonderlijk een gesprek. Deze individuele gesprekken zijn vooral van belang om beide partners wat beter te leren kennen. We gaan dan wat dieper in op waar de partner zoal tegenaan loopt in de relatie, maar ook stellen we vragen over het gezin van herkomst, de levensloop, ervaringen in vorige relaties en de ontwikkeling van de huidige relatie. Belangrijke informatie die van belang is voor de therapie.

Vervolgens wordt met het paar besproken hoe het traject er uit gaat zien en gaan we aan de slag. Heel vaak beginnen we met het in kaart brengen van hoe partners met elkaar om gaan. Wat doen ze, wat denken en voelen ze dan, welke behoeften hebben ze, wat voor effect heeft hun gedrag dan op de ander. Op deze wijze wordt een begin gemaakt met het toepassen van EFT.

Hoe het traject er verder precies uit gaat zien is afhankelijk van wat zich aandient. Ook al passen we EFT toe, het blijft toch maatwerk.

Soms is het ook nodig om op individueel niveau aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als trauma's vanuit het verleden van invloed zijn op de huidige relatie. Dan kan het nodig zijn dat voor het individuele traject wordt doorverwezen naar een andere psycholoog.

Een traject bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies die 60 tot 90 minuten duren. 

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op. Bel 06 51 14 48 89 (Klaas Jan) of 06 27 31 65 86 (Marjan) voor advies of het maken van een afspraak.