Wij krijgen als psychologen nogal eens de vraag gesteld of onze behandeling ook wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de behandeling door een psycholoog van veel voorkomende psychische klachten, zoals spanningsklachten, burn-out, somberheid, relatieproblemen, rouwverwerking , 'niet lekker in je vel zitten' etc. niet meer vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Als de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) deze klachten behandeld, wordt de behandeling wel vergoed. Echter behandeling door de huisarts of POH-er is niet altijd toereikend.

Psychische problemen die nog wel vergoed worden vanuit het basispakket (maar dan geldt wel een eigen risico van €375,00) zijn klachten die voldoen aan allerlei DSM-V criteria. Denk aan een depressie (volgens de DSM criteria), een trauma of een angststoornis. Maar dan moet de behandeling wel gedaan worden door een GZ-psycholoog die een contract heeft met de verzekeringsmaatschappij. 

Gelukkig zijn er veel aanvullende ziektekostenverzekeringen (ongeveer 75%), die de kosten wel deels vergoeden. Hoeveel vergoed wordt, is afhankelijk van het pakket. Dit verschilt nogal per verzekeringsmaatschappij (klik hier voor info over vergoeding). De behandeling valt onder 'complementaire of alternatieve zorg'.

Wanneer het vergoed wordt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering, hoeft het eigen risico niet eerst worden opgemaakt. 

Psycholoog-Zwolle.net heeft geen contracten met verzekeringsmaatschappijen en wordt alleen vergoed vanuit het aanvullende pakket.