Wij zijn allebei  registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie. Dat betekent dat wij zijn opgenomen in het register van het NIP en daarmee voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die het NIP stelt voor opname in het register.

Daarnaast zijn wij opgenomen in het EuroPsy register, omdat ze ook aan de kwaliteitseisen van de EFPA voldoen (klik hier voor meer informatie).

Verder zijn wij geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementare Zorg). Dat houdt in dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de NFG en de ethische waarden en beroepscode van de NFG onderschrijven. 

Mocht je niet tevreden zijn over de hulpverlening en een klacht in willen dienen, dan kan dat via de NFG  (klik hier voor meer informatie). De NFG regelt alle activiteiten m.b.t. de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) voor onze praktijk.

Onze psychologen

Klaas Jan en Marjan zijn allebei ervaren Registerpsychologen NIP. Daarnaast zijn zij allebei geschoold in het toepassen van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Verder is Marjan geschoold in het toepassen van relatietherapie en schematherapie.

Marjan heeft op dit moment geen ruimte meer voor nieuwe clienten (dit geldt niet voor bedrijven waardoor Marjan wordt ingehuurd en clienten die al vaker zijn geweest). Het is nog onduidelijk wanneer ze weer voldoende ruimte heeft in haar agenda.