Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie en be├»nvloedt zowel de manier van denken als het gedrag. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode bij verschillende klachten, waaronder: stressklachten, angstklachten, depressieve klachten en rouwproblemen. 

De doelstelling van CGT is ineffectieve gedachten en/of ineffectief gedrag te veranderen in meer effectieve gedachten en effectief gedrag.

Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op wetenschappelijke principes en onderzoek. Het gaat vooral over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De aanpak is klacht- en/of probleemgericht en kortdurend. Er wordt gewerkt aan de hand van praktische opdrachten en oefeningen zoals registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedachten- en gedragsexperimenten.

Voor veel psychische klachten is CGT de evidence based therapie.