Relatieproblemen hebben meestal te maken met hoe partners met problemen in hun relatie omgaan.  

Als partners hierover ontevreden zijn en het niet goed lukt om over de relatie te praten, kan de intimiteit en het vertrouwen in de relatie er onder lijden, zeker op langere termijn.

De ontwikkeling van een relatie

Ieder mens ontwikkeld zich. Dit geldt ook voor een relatie. In het begin van de relatie is er meestal sprake van verliefdheid. De partners zijn verliefd op elkaar en hebben vooral oog voor de positieve kanten van de ander. Na verloop van tijd, als beide partners elkaar wat beter leren kennen, verandert de verliefdheid meestal geleidelijk in ‘houden van’. Er wordt in de relatie liefde, vertrouwen en veiligheid ervaren. Het voelt heerlijk om een relatie te hebben met iemand die om je geeft, die je vertrouwt en waarbij je je veilig voelt.

Aan de andere kant betekent dit meestal ook dat de relatie wat minder ‘spannend’ wordt en de negatieve kanten van de partner wat meer gaan opvallen. Het gebeurt nogal eens dat dit tot relatieproblemen leidt.

Een belangrijke randvoorwaarde voor een goede relatie is dat het beide partners lukt hun ergernissen en hun zorgen over de relatie bespreekbaar te maken en te bespreken hoe ze er mee omgaan.

Daarbij is het wel van belang te beseffen dat 70% van de meningsverschillen tussen partners onoplosbaar zijn. Als jij rood een mooie kleur vindt, maar je partner groen, wat doe je dan als stel? Kies je voor rood, of wordt het groen, of kies je samen een andere kleur?

Helaas komt het ook nogal eens voor dat het niet goed lukt om over relatieproblemen te praten. Vaak eindigt zo’n gesprek in een vervelende welles-nietes discussie. Beide partners voelen zich onbegrepen en de drempel om iets te bespreken wordt steeds groter. Partners voelen zich steeds eenzamer in de relatie en er ontstaat een gevoel dat ze uit elkaar aan het groeien zijn.

Het doel van relatietherapie is meestal dat het wel weer lukt elkaar te begrijpen. Dat het lukt gezonde discussies te voeren, zodat de relatie zich op een positieve wijze verder kan ontwikkelen.

EFT

In onze praktijk nemen we bij relatietherapie de EFT (Emotionally Focused Therapy) van Dr. Sue Johnson als uitgangspunt. Omdat wij EFT niet altijd toereikend vinden, maken we ook veel gebruik van inzichten van andere deskundigen, zoals Esther Perel, Dr. David Schnarch en Dr. John Gottman.

In ieder geval volgen we ieder jaar bijscholingen, zodat we goed op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van relatietherapie.

EFT is een model voor relatietherapie dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen de relatie. De emotie wordt in EFT als het ware “uitgepakt”. Partners worden zich meer bewust van hun emoties en door deze uit te spreken en elkaars emoties te erkennen, ontstaat er ruimte voor nieuwe emotionele ervaringen tussen beide partners. Partners hebben dan vaak het gevoel dat ze eindelijk achter de muur van de ander mogen kijken. Waardoor ze zich weer begrepen, met elkaar verbonden voelen.

Dat betekent dat tijdens de therapiesessies steeds gefocust wordt op het bewust worden, uitspreken en erkennen van de ervaren emoties.

EFT geeft goede resultaten bij echtparen. De effectiviteit van EFT is aangetoond in verschillende studies.

Relatietherapie in de praktijk

De therapie begint met een intakegesprek met het paar. Daarna volgt met de partners afzonderlijk een gesprek. Deze individuele gesprekken zijn vooral van belang om beide partners wat beter te leren kennen. We gaan dan wat dieper in op waar de partner zoal tegenaan loopt in de relatie, maar ook stellen we vragen over het gezin van herkomst, de levensloop, ervaringen in vorige relaties en de ontwikkeling van de huidge relatie. Belangrijke informatie voor de therapie.

Tijdens de intakegesprekken nemen we het ‘bouwwerk van een relatie’ van Dr. John Gottman meestal als uitgangspunt.

Aan de hand van het 'bouwwerk' wordt nagegaan wat goed gaat binnen de relatie, maar vooral ook welke aandachtspunten er zijn.

Vervolgens wordt met het paar besproken hoe het traject er uit gaat zien en gaan we aan de slag. Heel vaak beginnen we met het in kaart brengen van hoe partners met elkaar om gaan. Wat doen ze, wat denken en voelen ze dan, welke behoeften hebben ze, wat voor effect heeft hun gedrag dan op de ander. Op deze wijze wordt een begin gemaakt met het toepassen van EFT. Hoe het traject er verder precies uit gaat zien is afhankelijk van wat zich aandient. Ook al passen we EFT toe, het blijft toch maatwerk.

Soms is het ook nodig om op individueel niveau aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als trauma's vanuit het verleden van invloed zijn op de huidige relatie. Dan kan het nodig zijn dat voor het individuele traject wordt doorverwezen naar een andere psycholoog.

Wil je meer weten over EFT bij relatietherapie, in het boek 'Veilig Verbinden' van Dr. Sue Johnsen wordt de methode uitgebreid beschreven. Maar je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Een traject bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies die 60 tot 90 minuten duren.